Tuesday, March 15, 2011

KekELIRUAn.....

KeKeLIRUAN....

keliru?situasi ini bukanlah asing bagiku kerana ia sering berlaku dalam diriku sendiri. Keliru yang aku maksudkan di sini berkaitan dengan kekeliruan makna ataupun maksud sebenar yang ingin disampaikan ketika berlakunya komunikasi antara dua pihak atau lebih. Keliru dalam menanggapi maksud yang ingin disampaikan berlaku apabila satu pihak memberi makna yang salah terhadap perkara yang ingin disampaikan oleh pihak yang lain. Hal ini terjadi mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya,  pihak yang berkomunikasi itu menggunakan bahasa pertuturan seharian yang agak berlainan. Faktor ini sedikit sebanyak akan memberi kesan dalam menanggapi maksud yang ingin disampaikan dalam sesebuah perbualan/komunikasi. Adalah penting bagi pihak yang ingin melakukan sesebuah perbualan/komunikasi menyelidiki dan memahami latar belakang orang yang ingin diajak untuk berbual/berkomunikasi agar perbualan yang berlaku tidak menjadi sia-sia. Sebagai contoh, seorang rakyat Malaysia yang fasih berbahasa Melayu versi Malaysia berbual dengan seorang rakyat Indonesia yang fasih berbahasa Melayu versi Indonesia. Walaupun kedua-duanya fasih berbahasa Melayu, namun bahasa Melayu yang digunakan oleh kedua-dua rakyat ini memiliki perbezaan, atau sesuai lagi jika dikatakan serupa tetapi berbeza. Mungkin sebahagian maksud dapat ditanggapi dengan betul, namun sebahagian lagi mungkin akan menimbulkan kekeliruan maksud antara kedua-dua rakyat ini. Kekeliruan yang timbul ini akan merosakkan kelancaran komunikasi yang dilaksanakan oleh mereka. Oleh itu, berhati-hatilah sebelum anda memulakan bicara dengan seseorang.

No comments:

Post a Comment