Wednesday, March 16, 2011

DiaLEK UtaRA (Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan Perak )


Selain berbeza sebutan, terdapat juga perbezaan kata yang jelas antara dialek Utara dengan Dialek Johor-Riau. Ciri utama dialek ini adalah sebutan ‘a’ dihujung kata yang dibunyikan secara baku.

            Ejaan Standard                                   Dialek Utara
            Saya                                         Saya (mengikut sebutan baku)
            Dia                                           Dia (mengikut sebutan baku)
            Mana                                       Mana (mengikut sebutan baku)

Huruf ‘r’ di akhir kata diganti dengan bunyi ‘q’. Lihat contoh:
           
            Ejaan Standard                      Dialek Utara
Bergetar                                   Bergetaq
Ular                                          Ulaq
Telur                                        Teloq

Bunyi ‘i’ di tengah digantikan dengan bunyi ‘ia’

            Ejaan Standard                      Dialek Utara
            Pasir                                         Pasiaq
            Baligh                                       Baliaq

Pengguguran huruf ‘g’ dibelakang kata. Contoh:

            Ejaan Standard                     Dialek Utara
            Kambing                                        Kambin
            Kuning                                           Kunin
            Anjing                                            Anjin

Kata-kata yang berbeza dengan Bahasa Melayu Standard (sekadar beberapa contoh):
           
            BM Standard                                        Dialek Utara
            Awak / Kamu                                                     Hang
            Mereka (bunyi ě)                                                 Depa (sebutan baku)
            Sekejap                                                               Sat
            Kenapa (bunyi ě)                                                 Awat
            Pergi                                                                    Pie
            Kelapa   (bunyi ě)                                                 Nyoq
                                   
Terdapat juga dialek kecil didalamnya yang mempunyi sedikit beza sebutan seperti dibawah:

            Dialek Utara                                       Dialek Utara (Perlis)
            Kasut                                                                        Kasuit
            Pulut                                                                          Puluit

No comments:

Post a Comment