Wednesday, March 16, 2011

DiAlek JoHOr-RiAu

Dialek Johor-Riau

Dialek ini digunakan di hampir semua bekas jajahan empayar Johor-Riau di Semenanjung. Dialek Johor-Riau kini menjadi asas kepada pembentukan Bahasa Melayu standard di Malaysia. Ciri utama dialek ini adalah akhiran ‘a’ yang dibunyikan sebagai ‘ě’. Seperti contoh:
           
            Saya - disebut sayě
            Apa – disebut Apě
            Berapa – disebut Berapě

Bagaimanapun akhiran ‘a’ untuk kata-kata yang diadotasi dari perkataan Indonesia dikekalkan seperti sebutan asal :
           
            Anda – disebut anda
            Merdeka - disebut Merdeka

bunyi akhiran ‘r’ tergugur pada kata-kata seperti berikut:

Besar - disebut Besa (dengan sebutan a yang betul)
lebar - disebut Leba (dengan sebutan a yang betul)
sabar - disebut Saba (dengan sebutan a yang betul)

Bunyi ‘o’  diguna menggantikan kata-kata yang berakhir dengan sebutan ‘ur

Tidur – disebut Tido
Telur – disebut Telo

Pengguguran bunyi ‘r’ ditengah kata sebelum huruf konsonen seperti berikut:

            Kerja - disebut Keja (a menjadi sebutan ě)
            Pergi - disebut Pegi
            Berjalan - disebut Bejalan

Bagaimanapun terdapat viarasi kecil di dalam dialek ini mengikut kawaan-kawasan tertentu.

Variasi tersebut dapat dilihat dibawah:

           Ejaan Standard          Johor-Riau                         Melaka
Besar                           Besa                                   Besau
            Lebar                           Leba                                   Lebau
            Sabar                           Saba                                   Sabau
            Langgar                        langga                                 Langgau   
            Tukar                           Tuka                                   Tukau

No comments:

Post a Comment