Wednesday, February 16, 2011

Dialek Kelantan

Dialek Kelantan (kecek kelate)
Dialek Kelantan merupakan dialek Melayu yang paling banyak mempunyai beza sebutan dari dialek-dielak Melayu di Semenanjung. Selain beza sebutan, dialek Kelantan juga mempunyai banyak perkataan yang berbeza. Ciri utama dialek Kelantan adalah penggantian huruf ‘n’ dan ‘ng’ di belakang kata dengan huruf ‘e’ (sama dengan bunyi e dalam kata Beca)

            Ejaan Standard                                   Dialek Kelantan
            Kawan                                                 Kawe
            Bulan                                                    Bule
            Terang                                                  Teghe
            Tenang                                                 Tene
            Bukan                                                  Buke
            Tangan                                                 Tange

Huruf ‘a’ di belakang kata juga diganti dengan bunyi ‘o’

            Ejaan Standard                                   Dialek Kelantan
            Apa                                                     Gapo
            Hamba                                                 Ambo
            Mana                                                   Mano

Perbezaan kata antara dialek Kelantan dengan Bahasa Melayu Standard

            Ejaan Standard                                   Dialek Kelantan
Satu (dua, tiga empat…)                     Se (dua, tiga empat…)
Saya                                                     Kawe / ambo
Awak / Kamu                                       Demo
Bagaimana                                            Guano
Cakap                                                  Kecek
Duit                                                      Pitih
Gaduh                                                  Gocho
Juara                                                    Jogho
Kelapa                                                 Nyo
Kawan / sahabat                                   Saing

No comments:

Post a Comment