Wednesday, January 26, 2011

IntERlok

Pada hari ini, saya telah mendengar diskusi tentang novel Interlok yang berlangsung di perpustakaan . Ahli Panel terdiri daripada beberapa pensyarah. Dua orang ahli panel merupakan pensyarah saya, iaitu Prof Mana Sikan dan Dr Halim Ali. Interlok merupakan novel yang kontroversi. Hal ini terjadi kerana beberapa istilah yang menimbulkan rasa tidak puas hati satu kaum di Malaysia. Interlok mengisahkan tiga keluarga yang terdiri daripada kaum-kaum yang berbebeza. Keluarga Seman mengisahkan kaum Melayu dan digambarkan sebagai bangsa yang lemah dan mudah ditindas. Keluarga Chin Huat pula menggambarkan kaum Cina yang kuat berniaga dan tamak dalam perniagaan. Keluarga Maniam mengisahkan kaum India yang tinggal di estet-estet dan bekerja secara berkelompok. Terdapat beberapa dialog yang membuatkan saya terfikir.

Peserta : Saya mencadangkan agar novel ini dimurnikan. Istilah yang menimbulkan rasa tidak puas hati itu digantikan dengan istilah lain.

Prof Mana Sikana : Tidak pernah berlaku dalam sejarah dunia sastera, karya seseorang diubahsuai setelah diterbitkan. Jika perkara ini berlaku, kita seolah-olah telah mencabul karyawan tersebut. Perkara ini juga akan melanggar prinsip sastera.

Bagi saya, jalan penyelesaian yang paling mudah ialah menggantikan istilah yang tidak sesuai itu kepada istilah yang lebih menyenangkan. Hal ini juga untuk menjaga sensitiviti sesuatu kaum dan sesuai sebagai negara yang mempunyai pelbagai kaum. Walaupun jumlah kaum Melayu lebih ramai daripada kaum Cina dan India, kita tidak boleh merendahkan martabat mereka sebaliknya kita perlu mengeratkan lagi perpaduan kaum agar Malaysia menjadi negara yang lebih aman dan makmur. Perkara ini begitu rumit dan boleh diibaratkan “di telan mati mak, diluah mati bapa”.

No comments:

Post a Comment